Geen categorie

kemal-04 Hoge Raad 20 november 2015, De Hoge Raad heeft op 20 november 2015 arrest gewezen in een zaak tussen een werkgever en een werknemer die door middel van een vaststellingsovereenkomst het arbeidscontract van de werknemer hebben beëindigd. In de vaststellingsovereenkomst is overeengekomen dat de werkgever een bedrag van € 85.000,00 (bruto) aan de werknemer zal betalen wegens immateriële schade die de werknemer lijdt vanwege het ontslag. De vraag die door de Hoge Raad is beantwoord is of het bedrag van € 85.000,00 tot het loon van de werknemer moet worden gerekend en of er dus belasting over moet worden betaald.

erdal-02 Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, 16 november 2015 Rabobank moet een hoogbejaarde vrouw die het slachtoffer werd van pinpasfraude ruim 5000 euro schadevergoeding betalen. Dat heeft de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid beslist. De bank wilde de vrouw eigenlijk een compensatie geven van 1000 euro, maar daar nam zij geen genoegen mee.

kemal-05 Rechtbank Rotterdam, 10 december 2015 Rechtbank Rotterdam heeft een interessante uitspraak gedaan in de volgende casus. Een werknemer van een afvalbedrijf die werkt op een afvalbrengstation heeft tijdens werkzaamheden in een naar het afvalbrengstation gebrachte printer vier enveloppen gevonden met daarin een geldbedrag van € 15.100,00. De werknemer meldt de vondst bij de gemeente en zijn werkgeefster. De werkgeefster stelt dat het geld haar toekomt en de werknemer betwist dat.

kemal-04 Gerechtshof Amsterdam, 28 juli 2015 De informatie op social media wordt steeds vaker als bewijsmateriaal gebruikt in civiele zaken. Zo ook in de volgende zaak waarin het Gerechtshof Amsterdam op basis van door een vrouw op Facebook geplaatste berichten oordeelde dat de vrouw “samenwoonde als ware zij gehuwd” en dus geen recht meer had op partneralimentatie. Immers, je hebt geen recht meer op partneralimentatie als je gaat samenwonen met een nieuwe partner.

elif-01 Rechtbank Noord Holland, 8 september 2015 Toetsing concurrentiebeding aan zwaarwegende belangen ondanks toepasselijkheid oud recht De werkgever exploiteert een particuliere zorginstelling. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst van werknemer op 1 juli 2014 laten beëindigen. In de arbeidsovereenkomst die in het jaar 2012 was opgesteld, is tussen partijen een concurrentiebeding overeengekomen.

kemal-01 Publicatietermijn verkort! Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. De wet brengt wijzigingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met zich mee. Een wijziging betreft de uiterste publicatietermijn van de jaarrekening. De publicatietermijn voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 starten is verkort.