Geen categorie

erdal-02 Per 1 januari 2016 voorschot voor álle slachtoffers Per 1 januari 2016 kunnen álle slachtoffers die door de strafrechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen, een voorschot van de overheid krijgen. Slachtoffers zijn dan niet meer afhankelijk van de veroordeelde dader voor de uitbetaling. Het voorschot voor deze slachtoffers bedraagt maximaal €5000.

elif-05 Rechtbank Den Haag, 1 augustus 2014 UWV legt sanctie op aan de werkgever vanwege onvoldoende inspanningsklachten In deze zaak heeft werknemer zich wegens psychische klachten ziekgemeld bij de werkgever. Voor de goede orde dient opgemerkt te worden dat werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst is getreden bij de werkgever.

erdal-04 Tuchtcollege, 9 november 2015 Mag een huisarts zich mengen in een familie situatie? Het gaat in deze zaak om het volgende. Verweerder is huisarts sinds 1983. Klager en zijn (inmiddels ex-)echtgenote waren, evenals hun twee kinderen, patiënt van verweerder. Klager en zijn toenmalige echtgenote raakten verwikkeld in een (v)echtscheidingsprocedure, in verband waarmee de echtgenote de echtelijke woning verliet. In deze situatie heeft de echtgenote van klager aan verweerder verzocht om een verklaring op te stellen die zij zou kunnen gebruiken bij haar verzoek om toewijzing van de woning in een procedure bij de rechtbank. Verweerder heeft deze verklaring zonder overleg met klager opgesteld en aan de echtgenote gegeven. De inhoud van de verklaring is als volgt. “Als huisarts van het gezin […] kan ik aangeven dat er een situatie is ontstaan waarbij een gezamenlijke huishouding niet meer mogelijk is. Dit is ontstaan uit en door het gedrag van [klager]. Het lijkt in de rede te liggen dat bij woningtoewijzing [de echtgenote] de meest belanghebbende is.”

elif-01 De plichten van de werkgever bij re-integratie van zieke werknemer Een werknemer kan tijdens een dienstverband arbeidsongeschikt worden. Na de ziekmelding van de werknemer ontstaan er automatisch enkele verplichtingen van de werkgever waaraan hij zich dient te houden. Zo is de werkgever verplicht zich te laten begeleiden door een arbo- of een bedrijfsarts bij het re-integreren van een zieke werknemer. Deze arts heeft een geheimhoudingsplicht en mag aan de werkgever dus geen informatie geven over de reden van de ziekmelding.

kemal-04 Echtscheiding en verdeling van de boedel, verschil in Turks en Nederlands recht De inwerkingtreding van het Turkse Burgerlijk Wetboek op 1 januari 2002 heeft meerdere wijzigingen in het Turks Burgerlijk Recht tot gevolg gehad. Één van de wijzigingen betreft de wijziging van het huwelijksgoederenregime tussen echtgenoten. De wijziging voor het huwelijksgoederenregime houdt in dat er van rechtswege een huwelijksgoederengemeenschap tussen echtgenoten ontstaat voor de goederen die tijdens het huwelijk worden verkregen. De echtgenoten kunnen met een notariële overeenkomst echter een goederengemeenschap uitsluiten (huwelijkse voorwaarden).