Geen categorie

erdal-03 Rechtbank Gelderland, 9 juli 2015 Veroordeeld zijn voor fraude in het verleden is niet voldoende voor witwassen Verdachte heeft een groot geldbedrag op een Turkse bankrekening. De verdachte wordt vervolgd omdat volgens het OM dit geldbedrag afkomstig is van misdrijf. Volgens het OM is de herkomst van dit geldbedrag niet helder. Aangezien de verdachte in het verleden veroordeeld is voor onder meer fraude is volgens het OM zeer waarschijnlijk dat dit groot geldbedrag afkomstig is van criminele activiteiten. Verdachte wordt vervolgd voor witwassen.

elif-02 Centrale Raad van Beroep, 25 mei 2012 In deze zaak had de betrokkene na afloop van haar recht op een Ziektewetuitkering een Wia uitkering aangevraagd. Het UWV heeft besloten dat voor betrokkene geen recht bestaat voor een WIA uitkering. Dit besluit van het UWV berust op de overweging dat betrokkene met haar beperkingen van medische aard meer dan 65% kan verdienen van het loon dat zij verdiende voordat zij ziek werd.

erdal-04 Rechtbank Noord-Nederland, 13 augustus 2015 Verdachte heeft zich aan boord van een vliegtuig in vlucht langdurig lastig en verbaal agressief gedragen tegenover boordpersoneel en medepassagiers. Verdachte heeft zich op dusdanige wijze misdragen dat al het boordpersoneel zich gedurende anderhalf uur met hem bezig heeft moeten houden. Daarbij heeft verdachte geprobeerd om tijdens de landing naar de cockpit te lopen en, toen hij werd tegengehouden door een medepassagier, heeft hij geprobeerd deze medepassagier te slaan. Medepassagiers hebben verdachte gedurende de landing in bedwang moeten houden.

kemal-05 De wettelijke duur van partneralimentatie is op dit moment 12 jaar. Een Kamermeerderheid vindt dat echter te lang. Daarom is er een wetsvoorstel naar de Raad van State verstuurd, waarin wordt voorgesteld om de duur van de partneralimentatie te verkorten naar een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren. Indien het huwelijk korter dan drie jaar heeft geduurd, dan bestaat er helemaal geen recht op partneralimentatie.

ali-05 Strafrechtelijk veroordeeld worden gaat je geld kosten! Het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer heeft twee wetsvoorstellen aanvaard die het mogelijk maken een deel van de kosten die de overheid maakt voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en voor het verblijf in een justitiële inrichting op daders te verhalen. De maatregelen vloeien voort uit het regeerakkoord. Ook gaan daders een bijdrage leveren in de kosten van de zorg aan slachtoffers van strafbare feiten. Daarom gaat een gedeelte van de opbrengsten naar slachtofferzorg.