mr. E. (Ejder) Köse

Ejder Köse ( 1972 ) is advocaat sinds 2001 en tevens de grondlegger van Köse Advocaten en de Turkse Juristen Vereniging Nederland. Hij is gespecialiseerd in Internationaal en Europees Recht. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de vorming van jurisprudentie met betrekking tot het vreemdelingenrecht en het Associatierecht EEG-Turkije inclusief ervaring met procedures bij de Europese Commissie te Brussel ( Infractieprocedures ) en het Hof van Justitie EU te Luxemburg.

Opleiding
Erasmus Universiteit Rotterdam, 1999

Talen
Nederlands, Engels, Turks

Rechtsgebiedenregister NOvA
Mr. Ejder Köse heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Algemene praktijk