mr. A.K. (Kemal) Tosun

Kemal Tosun (1985) is advocaat sinds 2012. Hij is gespecialiseerd in de civiele rechtspraktijk, arbeidsrecht en ondernemingsrecht en beschikt over een scherp analytisch vermogen. Sinds Kemal aan ons kantoor is verbonden sinds 2013, heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het succespercentage van onze civiele praktijk.

Opleiding
Vrije Universiteit Amsterdam

Talen
Nederlands, Engels, Turks

Rechtsgebiedenregister NOvA
Mr. Kemal Tosun heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Algemene praktijk