Arbitrage

Indien het bij een conflict noodzakelijk is dat het rechtsprekend orgaan specialistische kennis heeft is het raadzaam met met de wederpartij overeen te komen om geschillen voor te leggen in arbitrage. Dat kan bij het aangaan van bijvoorbeeld een samenwerking maar ook nadat een geschil is ontstaan. Ook in bepaalde internationale verhoudingen heeft een keuze voor arbitrage grote voordelen in verband met de mogelijkheden om een uitspraak ten uitvoer te kunnen leggen. Het is verstandig om bij het sluiten van een overeenkomst al de juiste keuze te maken door, indien wenselijk te kiezen voor arbitrage.