Huurrecht

In het huurrecht gaat het om de rechten en plichten van de verhuurder en de huurder. Een deel van deze rechten en plichten is opgenomen in de huurovereenkomst. Maar daarnaast zijn ook in de wet bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op de huurovereenkomst. Bovendien hanteren sommige verhuurders algemene voorwaarden waar rechten en plichten van beide partijen in zijn opgenomen.

Van een huurovereenkomst is sprake als de verhuurder het gebruik van een zaak aanbiedt en de huurder een tegenprestatie biedt. Bij huurovereenkomsten kan men denken aan de huur van roerende zaken (o.a. auto’s, machines, gereedschap), huur van woonruimte, huur van middenstandsbedrijfsruimte (o.a. winkels, cafés) en huur van overige bedrijfsruimte zoals bedoeld in artikel 7:230 A BW (o.a. werkplaatsen, kantoren).

Een belangrijk beginsel in het huurrecht is dat beide partijen zich als goed huurder en verhuurder dienen te gedragen. Dat betekent onder meer dat de huurder de huur tijdig dient te betalen en de verhuurder de zaak dient te onderhouden. Geregeld ontstaan geschillen tussen huurders en verhuurders over de betaling, de onderhoudsverplichtingen, overlast, of over de opzegging van huurovereenkomsten.

Op het moment dat het niet lukt om met de andere partij tot een oplossing te komen kunt u een van onze advocaten inschakelen. Wij staan zowel verhuurders als huurders bij.