Arbeidsrecht

Er is de laatste jaren veel veranderd in onze arbeidsverhoudingen. Reorganisaties, ontslagen, flexibele samenwerkingsvormen, versoepeling van het ontslagrecht. Dat allemaal biedt voor werknemers en werkgevers voordelen en uitdagingen.

Köse Advocaten is gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Wij staan u bij op het moment dat u het nodig heeft of helpen u om vervelende situaties te voorkomen.

Omdat Köse Advocaten zowel werkgevers als werknemers bijstaat, kan er goed ingespeeld worden op de strategieën van de wederpartij.

Ontslag
U bent ontslagen of dreigt ontslagen te worden. Dit is een zeer ingrijpende gebeurtenis met mogelijk nadelige financiële gevolgen. U komt in een onzekere periode terecht. Het is dan ook belangrijk om te weten dat uw werkgever u niet zomaar kan ontslaan. U dient  in zo’n geval goed geadviseerd te worden over wat u moet doen en wat juist niet. Heeft u een ontslagvoorstel, een beëindigingovereenkomst of een ontslagbrief ontvangen? Of heeft uw werkgever een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter ingediend of een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV? Neem dan contact op met één van de arbeidsrecht specialisten van Köse Advocaten.

Arbeidsovereenkomst beëindigen
Een werkgever kan uw arbeidsovereenkomst niet zomaar beëindigen. Uw werkgever moet  in ieder geval  een goede ontslagreden hebben. Denkt uw werkgever deze te hebben dan zal hij een ontslagprocedure in gang moeten zetten om u daadwerkelijk te kunnen ontslaan. Dit kan ten eerste door middel van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Ten tweede kan uw werkgever zich tot het UWV wenden om toestemming te vragen uw arbeidsovereenkomst op te zeggen. 

Ontbinding door de kantonrechter
In het geval van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter kunt u schriftelijk verweer voeren en zal vervolgens een zitting plaatsvinden. De kantonrechter kan in deze procedure een beëindigingsvergoeding toekennen. De hoogte van deze vergoeding hangt af van uw leeftijd, de duur van uw dienstverband en de mate van verwijtbaarheid van u en van uw werkgever.  

Opzegging met toestemming van het UWV
Als uw werkgever kiest voor de UWV-procedure, dan kunt u eveneens schriftelijk verweer voeren. In deze procedure zal echter geen zitting plaatsvinden en kunt u geen aanspraak maken op een ontslagvergoeding. 

Beëindiging met wederzijds goedvinden
Vaak zal uw werkgever echter proberen om een ontslagprocedure te voorkomen door u een beëindigingsvoorstel te doen, in de vorm van een beëindigingsovereenkomst of vaststellingovereenkomst; ook wel beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. 

Om uw aanspraak op een werkloosheidsuitkering te kunnen waarborgen dient zo’n vaststellingsovereenkomst aan een aantal vereisten te voldoen. Het is dan ook van groot belang dat u de aangeboden overeenkomst niet zomaar ondertekent, maar laat controleren door een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht. Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u daarbij van dienst zijn.