Huurrecht

Köse Advocaten staat zowel verhuurders als huurders bij. Huurders hebben naast de verplichting om huur te betalen natuurlijk onder andere het recht om van het gehuurde gebruik te maken. Soms komen huurders in conflict met hun verhuurder. Dat kan bijvoorbeeld zijn over de betaling of de hoogte van de huurprijs of over bijvoorbeeld gebreken aan het gehuurde. Köse Advocaten adviseert u over uw rechten als huurder en indien nodig staan wij u bij in een gerechtelijke procedure.

Verhuurders hebben de verplichting om de verhuurde ruimte ter beschikking te stellen aan huurders. In ruil daarvoor ontvangen zij huur. Köse Advocaten staat verhuurders bij in verschillende procedures. Denk bijvoorbeeld aan procedures omtrent het innen van huurachterstanden. Of bijvoorbeeld ontruimingsprocedures of procedures omtrent de ontbinding van huurovereenkomsten. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een structurele huurachterstand en/of indien huurders ernstige overlast veroorzaken is het mogelijk om de rechter te vragen de huurovereenkomst te beëindigen en het betreffende pand te ontruimen, zodat jij als verhuurder weer over het pand kunt beschikken en het pand weer door kunt verhuren.