Personen- en familierecht

Alles wat te maken heeft met menselijke relaties valt onder het personen- en familierecht. Daarom is een goed inzicht in dit rechtsgebied belangrijk.  Denk maar eens aan de gevolgen van een onjuist berekende alimentatie, een ondoordachte echtscheiding of de gevolgen voor een kind als er geen goede omgangsregeling is opgesteld. Voorbeelden van zaken in het Personen- en familierecht zijn:

  • Echtscheiding
  • Alimentatie (kinder/partner)
  • Wijzigen geslachtsnaam
  • Omgangsregelingen
  • Gezag over een kind toewijzen
  • Erkenning van kinderen

Köse Advocaten begeleidt u, bespreekt met u de te volgen strategie en houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw zaak.