Vreemdelingenrecht

Het Vreemdelingenrecht houdt onder andere in het toelaten en uitzetten van vreemdelingen, het toezicht houden op vreemdelingen die in Nederland verblijven en het bewaken van de grenzen.
Alle vreemdelingen die voor langere tijd in Nederland willen wonen moeten beschikken over een vergunning tot verblijf (VTV). De vreemdeling moet ook de reden opgeven waarom hij/zij in Nederland wil blijven. De meest voorkomende redenen zijn: gezinsvorming of gezinshereniging, studie, het ondergaan van een geneeskundige behandeling en werken. De aanvraag VTV moet worden ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Köse Advocaten adviseert u over uw mogelijkheden om een MVV en of VTV aan te vragen en de aanvraag met u voorbereiden en verzorgen. Verder adviseert Köse Advocaten u over uw kansen in een procedure bijvoorbeeld tegen de weigering MVV of VTV, visum en naturalisatie, intrekking VTV, weigering verlening of wijzigen VTV. Indien nodig staat Köse Advocaten u bij in een bezwaarprocedure of procedure bij de bestuursrechter, in dit geval bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbank.