concurrentiebeding Tag

elif-01 Rechtbank Noord Holland, 8 september 2015 Toetsing concurrentiebeding aan zwaarwegende belangen ondanks toepasselijkheid oud recht De werkgever exploiteert een particuliere zorginstelling. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst van werknemer op 1 juli 2014 laten beëindigen. In de arbeidsovereenkomst die in het jaar 2012 was opgesteld, is tussen partijen een concurrentiebeding overeengekomen.