Arbeidsrecht

kemal-04 Hoge Raad 20 november 2015, De Hoge Raad heeft op 20 november 2015 arrest gewezen in een zaak tussen een werkgever en een werknemer die door middel van een vaststellingsovereenkomst het arbeidscontract van de werknemer hebben beëindigd. In de vaststellingsovereenkomst is overeengekomen dat de werkgever een bedrag van € 85.000,00 (bruto) aan de werknemer zal betalen wegens immateriële schade die de werknemer lijdt vanwege het ontslag. De vraag die door de Hoge Raad is beantwoord is of het bedrag van € 85.000,00 tot het loon van de werknemer moet worden gerekend en of er dus belasting over moet worden betaald.

elif-01 Rechtbank Noord Holland, 8 september 2015 Toetsing concurrentiebeding aan zwaarwegende belangen ondanks toepasselijkheid oud recht De werkgever exploiteert een particuliere zorginstelling. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst van werknemer op 1 juli 2014 laten beëindigen. In de arbeidsovereenkomst die in het jaar 2012 was opgesteld, is tussen partijen een concurrentiebeding overeengekomen.