Arbeidsongeval, ondanks fout van werknemer alsnog werkgever aansprakelijk

Arbeidsongeval, ondanks fout van werknemer alsnog werkgever aansprakelijk

elif-01

Rechtbank Noord-Holland, 19 maart 2015

In deze zaak gaat het om het volgende. De werknemer is bij werkgever als gediplomeerd en ervaren kraanmachinist in dienst getreden. Tijdens het werk is een mobiele kraan omgevallen waardoor werknemer zijn heup heeft gebroken.

De werknemer heeft de werkgever hiervoor aansprakelijk gesteld. Ondanks dat de Arbeidsinspectie geen overtreding van de Arbowet heeft vastgesteld en de kantonrechter geoordeeld heeft dat werknemer een ervaren kraanmachinist was die op de hoogte was van de bedieningswijze van de kraan en ook nog eens een onjuiste volgorde had gehanteerd bij de bediening, is alsnog uiteindelijk de werkgever aansprakelijk gesteld. De reden hiervoor is dat de werkgever deze situatie had kunnen voorkomen door voor een wegafzetting te zorgen of een tweede man mee te sturen. Nu de werkgever dit niet heeft gedaan heeft hij volgens het oordeel van de kantonrechter de werkomstandigheden ingeschat en dient hij een immateriële schade van € 10.000,– te betalen.