INDEXERING VAN DE ALIMENTATIE

INDEXERING VAN DE ALIMENTATIE

Een door de rechter vastgestelde of door partijen overeengekomen alimentatie dient jaarlijks geïndexeerd te worden. Het indexeringspercentage wordt elk jaar door de Ministerie van Justitie vastgesteld. 

Voor het jaar 2018 is het indexeringspercentage vastgesteld op 1,5 %.  Als partijen de indexering niet hebben uitgesloten, dient de kinder- en de partneralimentatie per 1 januari 2018 met 1,5 % verhoogd te worden.

In het geval de alimentatie in de afgelopen jaren niet is geïndexeerd, kunt u met terugwerkende kracht de achterstallige alimentatie vorderen van uw ex-partner. Voor het vorderen van achterstallige alimentatie geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Het is derhalve van belang dat u niet te lang wacht met het vorderen van achterstallige alimentatie.

Als er sprake is van een achterstand, is het verstandig om als eerste uw ex-partner te verzoeken om het achterstand te voldoen. Als uw verzoek geen resultaat oplevert kunt u een advocaat benaderen om de achterstallige alimentatie te innen.