Verschil tussen Wajong en WIA uitkering

Verschil tussen Wajong en WIA uitkering

Laatste tijd krijgen wij veel vragen over het naar buitenland brengen van de WIA en Wajong-uitkering. Het valt ons op dat het verschil tussen een WIA-uitkering en Wajong-uitkering niet helemaal duidelijk is. Om die reden zullen we hieronder proberen de verschillen aan te duiden.

WIA:

In principe mag een WIA-uitkering meegenomen worden naar het buitenland. Een van de voorwaarden is wel dat Nederland en het land, waar betrokkene gaat emigreren, een verdrag moeten hebben die dat mogelijk maakt (handhavingsverdrag). Turkije is zo’n land waarmee een verdrag is aangegaan, zodat de WIA-uitkering in beginsel kan worden meegenomen. Een belangrijk punt is dat iemand met een WIA-uitkering die naar het buitenland gaat, er veelal genoegen mee neemt indien hij/zij van het UWV een beslissing heeft ontvangen waarin aan betrokkene wordt meegedeeld dat hij/zij voor 80-100% arbeidsongeschikt is. Naar aanleiding hiervan gaan mensen naar het buitenland. Echter, dat kan later problemen met zich meebrengen!

Ik wil u erop wijzen dat bij een 80-100% WIA-uitkering, het UWV je om de twee jaar kan herbeoordelen. Hierdoor kan het voorkomen dat na de herbeoordeling de arbeidsongeschiktheidspercentage kan dalen en soms wel tot 0%. In zo’n geval heeft betrokkene dus geen inkomen meer in het buitenland. Dat kan wel voor veel problemen zorgen.

Ik wil de mensen met 80-100% arbeidsongeschiktheidspercentage adviseren om te overwegen  om een IVA-uitkering aan te vragen. Indien door het UWV een IVA-uitkering wordt toegekend dan betekent dat, dat de klachten/beperkingen duurzaam zijn en dat er aanzienlijk minder kans bestaat tot herstel. Met een IVA-uitkering kunt u makkelijker naar het buitenland gaan.

WAJONG;

Bij Wajong gaat het net als bij WIA om arbeidsongeschiktheidspercentage die bepalend is of iemand in staat kan worden geacht om te werken. Bij een 80-100% arbeidsongeschiktheidspercentage is het van belang om te weten of het UWV de beperking/klachten duurzaam van aard acht. Indien dat niet het geval is dan kan je daarvoor altijd nog een aanvraag bij het UWV indienen.

Wajong-uitkering kan anders dan bij de WIA-uitkering onder volgende voorwaarden naar het buitenland worden meegenomen;

  • U heeft een medische behandeling nodig in een ander land dan Nederland.
  • Het is voor uw ouders of verzorgers noodzakelijk om naar een ander land te verhuizen en u bent voor uw verzorging van hen afhankelijk.
  • U heeft een baan gevonden in een ander land en met die baan kunt u in de toekomst zelf genoeg verdienen.

Of gaat het om een andere bijzondere situatie waarom u naar een land buiten Nederland verhuisd?  In een dergelijk geval dient u een brief te schrijven naar het UWV om toestemming te vragen. Het UWV zal dan een beslissing nemen op uw verzoek.