Hebben grootouders het recht op omgang met hun kleinkinderen als de ouders van de kinderen zijn gescheiden?

Hebben grootouders het recht op omgang met hun kleinkinderen als de ouders van de kinderen zijn gescheiden?

Hebben grootouders het recht op omgang met hun kleinkinderen als de ouders van de kinderen zijn gescheiden? Deze vraag wordt de laatste tijd vaak gesteld. Een belangrijke reden is dat in de huidige maatschappij tussen grootouders en kleinkinderen vaak een band van bijzondere aard bestaat. Immers,  grootouders spelen een grote rol in het leven van hun kleinkinderen omdat de ouders werken.

Het komt helaas voor dat in sommige gevallen grootouders geen contact meer met hun kleinkinderen hebben na de echtscheiding van de ouders. Bijvoorbeeld omdat één van de ouders het contact met de ouders van de ex-partner tegenwerkt.

De rechter om een contactregeling verzoeken.

Als de ouders er niet voor kunnen zorgen dat het kleinkind contact heeft met de grootouders, kunnen de grootouders de rechter verzoeken om een contactregeling te bepalen.

De rechtsprocedure

In de wet is geen artikel te vinden dat gaat over een contactregeling tussen grootouders en kleinkinderen. In de jurisprudentie is echter te lezen dat een contactregeling tussen grootouders en kleinkinderen bepaald kan worden wanneer er sprake is van een ‘nauwe persoonlijke betrekking’ en een contactregeling in het belang van het kind is.

Een normale band tussen grootouder en kleinkind is onvoldoende om een recht op contact te verkrijgen. Dit wordt bijvoorbeeld anders wanneer grootouders ‘oppas’ waren voor het kleinkind.

Bij het bepalen of een contactregeling in het belang van het kind is, dienen onder andere volgende vragen beantwoord te worden:

  • is een contactregeling te belastend voor het kind?;
  • komt het kind klem te zitten tussen de volwassenen?

 

Met het bovenstaande is het duidelijk dat het erg van de feiten en omstandigheden afhangt of de rechter het verzoek van de grootouders om een contactregeling zal toewijzen.