Geen categorie

Een door de rechter vastgestelde of door partijen overeengekomen alimentatie dient jaarlijks geïndexeerd te worden. Het indexeringspercentage wordt elk jaar door de Ministerie van Justitie vastgesteld.  Voor het jaar 2018 is het indexeringspercentage vastgesteld op 1,5 %.  Als partijen de indexering niet hebben uitgesloten, dient...

Laatste tijd krijgen wij veel vragen over het naar buitenland brengen van de WIA en Wajong-uitkering. Het valt ons op dat het verschil tussen een WIA-uitkering en Wajong-uitkering niet helemaal duidelijk is. Om die reden zullen we hieronder proberen de verschillen aan te duiden. WIA: In principe...

Als schuldeiser loopt u het risico dat de vordering verjaart indien u te lang wacht met het incasseren ervan. Dit houdt in dat u als schuldeiser na verloop van tijd geen aanspraak meer kunt maken op nakoming van die vordering (meestal betaling van een geldbedrag). De...

kemal-05 Op de website van het CBS wordt vermeld dat de ouders van ruim vier op de tien geboren baby’s niet gehuwd zijn. Gehuwde en ongehuwde ouders worden voor wat betreft het juridische vaderschap en het ouderlijk gezag anders behandeld. Met het verschil maken ouders, vooral vaders, kennis nadat de relatie is verbroken.

erdal-02 Rechtbank Den Haag, 10 mei 2016 Een 23-jarige man die zich als politieagent voordeed en vanuit het niets verschillende mensen in februari en maart 2015 opbelde met de mededeling dat een familielid van hen was overleden, krijgt 120 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf. De rechtbank Den Haag veroordeelt hem ook voor bedreiging van een vrouw op 22 augustus 2015. De man is verminderd toerekeningsvatbaar, vanwege psychische problemen.

kemal-04 Nu de zomervakantie nadert is men begonnen met het boeken van reizen. In deze bijdrage zal kort worden ingegaan op het reizen met een minderjarig kind naar het buitenland. De laatste jaren voert de Koninklijke Nederlandse Marechaussee strengere controles uit om mogelijke kinderontvoeringen te voorkomen. De persoonscontroles worden uitgevoerd als u reist naar een land dat zich niet bij het Schengenverdrag heeft aangesloten, bijvoorbeeld Turkije. Indien u binnen het Schengengebied reist dan is deze controle er niet.