Geen zeggenschap voor de vader die zijn kind niet juridisch erkent

Geen zeggenschap voor de vader die zijn kind niet juridisch erkent

kemal-05

Op de website van het CBS wordt vermeld dat de ouders van ruim vier op de tien geboren baby’s niet gehuwd zijn. Gehuwde en ongehuwde ouders worden voor wat betreft het juridische vaderschap en het ouderlijk gezag anders behandeld. Met het verschil maken ouders, vooral vaders, kennis nadat de relatie is verbroken.

Het kind dat buiten het huwelijk is geboren
Indien het kind binnen het huwelijk wordt geboren wordt de echtgenoot van de moeder de juridische vader het kind.

De vader van het buiten het huwelijk geboren kind dient eerst het kind te erkennen om ook de juridische vader van het kind te worden.

Voor het erkennen van een kind moet de moeder toestemming geven. Als de moeder weigert om toestemming te verlenen aan de vader om het kind te erkennen, dan kan de vader bij de rechtbank een procedure starten om vervangende toestemming voor de erkenning te krijgen.

Geen gezag voor de vader die zijn kind niet juridisch erkent
Een binnen het huwelijk geboren kind staat onder het ouderlijk gezag van zijn ouders. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht tot verzorging en opvoeding van het kind. Ouders die het gezag hebben bepalen bijvoorbeeld waar het kind woont, naar welke school het kind gaat.

Indien een kind buiten het huwelijk ter wereld komt, dan krijgt de alleen de moeder volgens de wet het gezag.

Om het gezag te krijgen van het kind dat buiten het huwelijk is geboren, dient de vader het kind eerst te erkennen. Na erkenning kan de vader pas het gezag krijgen over het kind. Indien de moeder niet meewerkt, kan de vader een procedure opstarten bij de rechtbank om ook het gezag over de minderjarige te krijgen.

Hoewel de erkenning van het kind dat buiten het huwelijk is geboren en het aanvragen van het gezag eenvoudige handelingen zijn, is onze ervaring dat het meestal door vaders wordt nagelaten. Na verbreking van de relatie realiseert de man zich dat hij in juridische zin geen band heeft met het kind. Dit houdt in dat hij niets te zeggen heeft over het kind.