WETSWIJZIGING: NIEUW HUWELIJKSVERMOGENSRECHT PER 1 JANUARI 2018

WETSWIJZIGING: NIEUW HUWELIJKSVERMOGENSRECHT PER 1 JANUARI 2018

 

Per 1 januari 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. De nieuwe wet is van toepassing op diegenen die na 1 januari 2018 in het huwelijk treden.

Voor de wetswijziging hield de wet in dat op het moment van in het huwelijk treden een algehele gemeenschap van goederen ontstond. Algehele gemeenschap van goederen houdt in dat bezittingen en schulden die de echtgenoten voor en tijdens het huwelijk verkrijgen automatisch tot de huwelijksgemeenschap behoren. Bij een  echtscheiding dienen alle vermogensbestanddelen (zowel positief als negatief) bij helfte verdeeld te worden tussen de echtgenoten.

In het nieuwe huwelijksvermogensrecht vallen alleen de goederen die de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen in de gemeenschap van goederen. Het vermogen van voor het huwelijk valt niet in de gemeenschap en hoeft dus bij een echtscheiding niet verdeeld te worden. Ook vermogensbestanddelen verkregen uit een erfenis of schenking vallen niet in de gemeenschap en hoeven dus ook niet verdeeld te worden. Vanaf 1 januari 2018 is er dus sprake van een beperkte gemeenschap van goederen.

Tot slot wil ik opmerken dat echtgenoten met het opstellen van huwelijkse voorwaarden bij en door de notaris kunnen afwijken van de wet.