Wajong-uitkering: wat is het en wanneer heb ik daar recht op?

Wajong-uitkering: wat is het en wanneer heb ik daar recht op?

 

Als je op een jonge leeftijd gehandicapt wordt, dan kan je in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering. Als je onder de 30 jaar bent en door een handicap of ziekte niet meer in staat bent om arbeid te verrichten. Uitgangspunt is dat er goed wordt gekeken naar de persoonlijke situatie om te kunnen bepalen of er nog mogelijkheden zijn om alsnog te kunnen werken.

Wat zijn de voorwaarden van Wajong?

Er zijn 2 belangrijke voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een Wajong-uitkering;

  • Je bent voor je 18e jaar al gehandicapt of door ziekte arbeidsongeschikt geworden.
  • Je bent jonger dan 30 jaar en gehandicapt of door een ziekte arbeidsongeschikt geworden. Je hebt minstens 6 maanden gestudeerd in het jaar voordat je arbeidsongeschikt raakte.

Participatieplan:

Hierin wordt opgenomen wat een jonggehandicapte nog wel kan doen. Hiermee wordt het doel nagestreefd om de jonggehandicapte zoveel mogelijk de kans te bieden om te kunnen werken. De overheid stimuleert werkgevers om actief Wajongers in dienst te nemen. Vanaf de 18e leeftijd van een Wajonggerechtigde wordt gekeken naar de mogelijkheden van werk. Deze mogelijkheden komen in het participatieplan.

Hoe hoog is een Wajong-uitkering ?

Er zijn 3 opties:

Wanneer stopt Wajong-uitkering?

De uitkering eindigt wanneer:

  • Je weer kunt werken.
  • Je in het buitenland gaat wonen.
  • Je de AOW-leeftijd bereikt.
  • Je langer dan een maand in detentie zit.
  • Jij je niet aan de regels houdt.