Beslagvrije voet geldt niet in het buitenland!

Beslagvrije voet geldt niet in het buitenland!

kemal-04

Als een schuldeiser beslag legt op uw inkomen, dan heeft u recht op een zogenaamde beslagvrije voet. Dit is een deel van het inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden.

De zogenaamde beslagvrije voet is ingevoerd omdat de overheid vindt dat iedereen recht heeft op een minimaal inkomen ook als diegene nog schulden moet afbetalen. Een beslagvrije voet geldt enkel als u in Nederland woont. In geval u in het buitenland woont, bijvoorbeeld in Turkije, en vanuit Nederland loon of een uitkering ontvangt, geldt bij een beslag daarop niet automatisch een beslagvrije voet.

Echter kan de kantonrechter gevraagd worden een beslagvrije voet vast te stellen. In dat geval dient u aan te tonen dat u zonder het inkomen waarop beslag is gelegd, onvoldoende middelen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Omdat u dient aan te tonen dat u naast de inkomsten waarop beslag is gelegd, over onvoldoende middelen beschikt om van te kunnen leven, is het van belang dat in de procedure stukken overlegt waaruit uw financiële situatie blijkt. Het belangrijkste is dat u uw woonlasten en de zorgverzekeringspremie onderbouwt. Verder is uw gezinssamenstelling ook van belang bij het bepalen van de beslagvrije voet.