Wat is een IVA-uitkering en wanneer heb ik recht op een IVA-uitkering?

Wat is een IVA-uitkering en wanneer heb ik recht op een IVA-uitkering?

De laatste tijd krijgen we veel vragen over een IVA-uitkering. Te uwer informatie wordt hieronder in het kort de IVA-uitkering onder de loep genomen.

De WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

De WIA is een regeling voor arbeidsongeschikten en vervangt de WAO. U kunt na 2 jaar arbeidsongeschiktheid (ziektewet) in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Uitgangspunt van de WIA is dat u zoveel mogelijk werkt als u kunt. Sterker nog: ‘Het gaat niet om wat u niet meer kunt, maar om wat u nog wel kunt’. De overheid wil hiermee arbeidsongeschikten stimuleren om (gedeeltelijk) aan het werk te blijven of te komen.

De WIA bestaat uit twee verschillende regelingen:

 1. De WGA, de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. Deze regeling is bedoeld voor mensen die na twee jaar arbeidsongeschiktheid voor een deel nog in staat zijn om te werken.
 2. De IVA, de regeling Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten. Deze regeling is bedoeld voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn en waarbij de kans op herstel erg klein is.

IVA

IVA staat voor regeling Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten. U heeft recht op een IVA-uitkering, wanneer u na de wachttijd van 104 weken volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. Dit is het geval, wanneer:

 • u niet meer dan 20% van uw laatstverdiende loon kunt verdienen, en
 • er geen of maar een zeer kleine kans is dat dit verbetert binnen een termijn van 5 jaar

Als het UWV tot het oordeel komt dat u niet duurzaam, maar tijdelijk volledig arbeidsongeschikt bent, komt u niet in aanmerking voor een IVA-uitkering, maar komt u in aanmerking voor een WGA-uitkering.

Vanaf welk moment kom ik in aanmerking voor een IVA-uitkering?

Op verschillende momenten kan men in aanmerking komen voor een IVA-uitkering. De IVA-uitkering kan in navolgende gevallen worden toegekend:

 • direct na de wachttijd van 104 weken of, als er sprake is van een loonsanctie, na maximaal 156 weken;
 • wanneer u na een periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid alsnog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt;
 • wanneer na de wachttijd van 104 weken wordt vastgesteld, dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, maar u binnen 5 jaar alsnog vanwege dezelfde oorzaak volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt;
 • wanneer na de wachttijd van 104 weken wordt vastgesteld, dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, maar u vier weken alsnog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt. De oorzaak is dan niet van belang.
 • tijdens de wachttijd van 104 weken, bij een verkorte wachttijd

Wanneer eindigt mijn IVA-uitkering?

Uw IVA-uitkering eindigt als u:

 • niet meer volledig en/of duurzaam arbeidsongeschiktheid bent
 • op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt
 • als u langer dan drie maanden verblijft in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten over het uitbetalen van uitkeringen
 • als u gedetineerd wordt

 

Een voorbeeld.

X werkt bij een supermarkt. X heeft een ernstige chronische ziekte gekregen, waardoor X beperkt is. Vroeger verdiende X 1.000 euro bruto per maand. Het UWV stelt bij de WIA-beoordeling vast dat X in theorie nog maar 180 euro bruto kan verdienen.

Voor de WIA is het arbeidsongeschiktheidspercentage van X (1.000 – 180) : 1.000 x 100 = 82%.

Omdat de verwachting is dat X niet geneest en de beperkingen niet minder zullen worden, wordt X behalve volledig, ook duurzaam arbeidsongeschikt bevonden en komt X in aanmerking voor een IVA-uitkering.

Zou X naar verwachting binnen een jaar genezen en zouden de beperkingen afnemen, dan is X weliswaar volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. In dat geval zou X een beroep moeten doen op de WGA.