Bedenktermijn voor werknemer bij vaststellingsovereenkomst

Bedenktermijn voor werknemer bij vaststellingsovereenkomst

kemal-05

Bedenktermijn voor werknemer bij vaststellingsovereenkomst

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) kan een werknemer gedurende de bedenktermijn zonder opgaaf van redenen van de vaststellingsovereenkomst af.

Indien werkgever en werknemer gezamenlijk tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst overgaan wordt er in het algemeen een zogenoemde vaststellingsovereenkomst ondertekend. De vaststellingsovereenkomst bevat de afspraken die tussen partijen zijn gemaakt rondom de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Sinds 1 juli 2015 is dwingendrechtelijk bepaald dat de werknemer een bedenktijd van veertien dagen heeft. Dat betekent dat de werknemer binnen veertien dagen na ondertekening de vaststellingsovereenkomst kan ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk te gebeuren.

Indien de werkgever de werknemer niet op de bedenktermijn van veertien dagen wijst, geldt een langere bedenktermijn, namelijk drie weken.