Gemeenten mogen niet zomaar elke vorm van een baan aanbieden aan bijstandsgerechtigden!

Gemeenten mogen niet zomaar elke vorm van een baan aanbieden aan bijstandsgerechtigden!

elif-05

Rechtbank Arnhem 8 oktober 2008

De gemeente Arnhem had een 44-jarige bijstandsgerechtigde niet mogen dwingen tot schoffelen. Toen de man weigerde, had de gemeente hem niet mogen korten op zijn uitkering. Dit heeft de Arnhemse rechtbank bepaald.

De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor mensen die in de bijstand komen. De wet stelt dat zij een passend reïntegratietraject aangeboden moeten krijgen, maar 80 procent van de gemeenten laat hen alleen eenvoudig werk doen als schoffelen of inpakken. Work First heet deze aanpak.

De Arnhemse rechtbank heeft nu bepaald dat de 44-jarige Arnhemmer terecht heeft geweigerd. Hij had werkervaring in de horeca en het uittvaartwezen en zag niet in dat schoffelen zou bijdragen aan zijn reïntegratie op de arbeidsmarkt. De man had maatwerk aangeboden moeten krijgen, zegt de rechtbank.