Arbeidsrecht

Volgens de nieuwe wet Werk & Zekerheid (WWZ) moeten werknemers bij onvrijwillig ontslag een financiële vergoeding ontvangen: de transitievergoeding. Deze transitievergoeding zouden zowel werknemers met een vast contract als werknemers met een tijdelijk contract moeten ontvangen. Tot 1 juli 2015 is de werkgever niet verplicht...

erdal-03 Rechtbank Limburg, 31 maart 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:2660 Werknemer heeft uitlatingen gedaan op Facebook die door de werkgever als discriminerend zijn aangenomen. Werkgever heeft verzoek ingediend om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegen dringende redenen. Kantonrechter heeft geoordeeld dat uitlatingen op Facebook die discriminerend zijn tegen moslims geen grond is voor ontslag op staande voet en dus geen dringende redenen vormt.

erdal-01 Uitspraak Gerechtshof Den Haag 7 april 2015 zaaknummer: ECLI:NL:GHDHA:2015:724 In deze zaak gaat het erom dat de werkgever het loon van een werknemer die sinds 1987 in dienst is als taxichauffeuse te verlagen naar een loon die in overeenstemming is met de geldende CAO. In eerste instantie heeft de kantonrechter geoordeeld dat in het licht van slechte financiële situatie van de werkgever een noodzaak is om maatregelen te treffen.

elif-03 Uitspraak Rechtbank Utrecht, 30 april 2014 zaaknummer 2888475 UV EXPL 14-135 Werknemer is tijdens zijn werktijd geconfronteerd met de beschuldiging dat hij op werk en tijdens zijn werktijd aanstootgevende (pornografische) websites zou hebben bezocht, alsmede dat hij aanstootgevende e-mails vanuit zijn zakelijke account zou hebben verzonden en ontvangen.

suleyman-02 Uitspraak Rechtbank Amsterdam, 12 mei 2014 Zaaknummer 2923121 KK EXPL 14-585 Snuffelen in privémail werknemer kost werkgever €7.500,-- Werknemer wordt op staande voet ontslagen wegens het verrichten van verboden nevenwerkzaamheden en overtreding van het geheimhoudingsbeding. De werkgever is bekend geworden van de feiten nadat hij in de privémail van de werknemer heeft gesnuffeld.