Ontslag na slechte beheersing Nederlands!

Ontslag na slechte beheersing Nederlands!

suleyman-05

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland, 4 maart 2015, zaaknummer ECLI:NL:RBNHO:2015:3205

Albert Heijn mocht verschillende medewerkers ontslaan, nadat ze onvoldoende de Nederlandse taal beheersten. Discriminatie op basis van afkomst is verboden. Maar het is geen absoluut verbod. Soms is het voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk dat de werknemer de Nederlandse taal goed beheerst, zoals in het geval van een receptioniste.

In dat geval mag er dus onderscheid worden gemaakt, want er is geen sprake van verboden onderscheid. Er is namelijk op objectieve gronden een gerechtvaardigde reden voor de discriminatie. Maar hoe zit dit bijvoorbeeld met medewerkers van een supermarkt, als die niet goed Nederlands spreken?

De rechtbank wees erop dat het niveau dat van de medewerkers vereist werd, zag op een beperkte basiskennis van het Nederlands. Gezien de verantwoordelijkheden van de desbetreffende werknemers was dit geen onredelijke eis. Albert Heijn stond daarom in haar recht om hun dienstverband te beëindigen als ze niet aan deze redelijke eis konden voldoen. Van discriminatie was geen sprake.