Vanaf 1 juli 2015 komt de transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 komt de transitievergoeding

elif-03

Volgens de nieuwe wet Werk & Zekerheid (WWZ) moeten werknemers bij onvrijwillig ontslag een financiële vergoeding ontvangen: de transitievergoeding. Deze transitievergoeding zouden zowel werknemers met een vast contract als werknemers met een tijdelijk contract moeten ontvangen. Tot 1 juli 2015 is de werkgever niet verplicht een vergoeding mee te geven bij onvrijwillig ontslag.

Deze transitievergoeding bedraagt een zesde maandsalaris per gewerkt halfjaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een kwart maandsalaris per gewerkt half jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar. Het maximum is € 75.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000. Nu kunnen werknemers een ontslagvergoeding ontvangen op basis van de kantonrechtersformule.

Deze formule wordt berekend aan de hand van het Aantal gewogen dienstjaren, het Brutoloon en de Correctiefactor. Het verschil tussen de kantonrechtersformule en de transitievergoeding zit in de gewogen dienstjaren. De wegingsfactor van de kantonrechtersformule is hoger en dus ook gunstiger voor de werknemer. Ook de leeftijd van een werknemer speelt niet meer een grote rol bij de berekening van de vergoeding. Zoals het ook uit het voorbeeld hieronder blijkt, zal een werknemer door de invoering van de transitievergoeding minder vergoeding ontvangen.

Voorbeeld:

Werknemer van 45 jaar oud met dienstverband van 15 jaar en 7 maanden en salaris van € 3.000,00 bruto.

– Transitievergoeding (vanaf 1 juli 2015):
20 X 1/6 x 3.000= € 10.000 +
11 X 1/4 X 3.000= € 8.250
Totaal = € 18.250,–

– Kantonrechtersformule (tot 1 juli 2015)
13 X 3.000 = € 39.000,–