Racistische uitlatingen van werknemer op social media leiden tot ontslag!

Racistische uitlatingen van werknemer op social media leiden tot ontslag!

erdal-03

Rechtbank Limburg, 31 maart 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:2660

Werknemer heeft uitlatingen gedaan op Facebook die door de werkgever als discriminerend zijn aangenomen. Werkgever heeft verzoek ingediend om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegen dringende redenen. Kantonrechter heeft geoordeeld dat uitlatingen op Facebook die discriminerend zijn tegen moslims geen grond is voor ontslag op staande voet en dus geen dringende redenen vormt. Kanton rechter heeft echter wel vastgesteld dat vanwege de uitlatingen op Facebook ‘verandering in de omstandigheden’ zijn. Kantonrechter heeft alsnog arbeidsovereenkomst ontbonden.

Kantonrechter stelt vast dat werkgever in het verleden werknemer interne en externe hulp heeft aangeboden omdat werknemer zichzelf vaak verbaal niet onder controle heeft en dat hij die hulp heeft afgeslagen omdat hij die niet nodig acht. In november 2014 is werknemer naar aanleiding van een incident in oktober 2014 gewaarschuwd dat hij moest letten op zijn wijze van communiceren. Desondanks schuwt hij, terwijl hij beveiliger is, begin 2015 woorden als ‘schiet van Aartsen kapot’ en ‘knuppel ze of schiet ze het land uit’- met ‘ze’ doelt hij op moslims in het algemeen – niet. Kantonrechter is van oordeel dat de werknemer zijn uitlatingen op dusdanige wijze heeft gedaan dat iedereen, dus ook collega’s en eventuele klanten die hem bij naam kennen, kennis kunnen nemen van zijn gedachtegoed.

Kantonrechter stelt vast dat werknemer niet heeft geleerd van de eerdere waarschuwingen en heeft geweigerd om intern en extern hulp te krijgen. Om deze redenen wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden.