Bedenktijd voor werknemers vanaf 1 juli 2015

Bedenktijd voor werknemers vanaf 1 juli 2015

elif-05

art 7:670b lid 2, art 7:671 lid 2 BW, art 7:670b lid 3 en art 7:671 lid 3 BW

Vanaf 1 juli 2015 kan een werknemer binnen twee weken terugkomen op een beëindigingsovereenkomst of instemming met het einde van zijn dienstverband. Zo’n overeenkomst wordt meestal aangegaan nadat beide partijen, de werkgever en de werknemer, na onderhandelingen en een toekenning van een schadevergoeding (ook wel oprotpremie genoemd) uit elkaar willen gaan.

In de praktijk maken we als advocaten vaak mee dat de werknemer later veel spijt krijgt dat hij de beëindiging heeft geaccepteerd omdat hij/zij het idee heeft dat zijn belangen ondergeschikt zijn gemaakt aan die van de werkgever, of dat de werkgever de werknemer onder veel psychische druk de beëindiging heeft doorgedrukt. Echter, dan was het kwaad al geschied omdat de overeenkomst was ondertekend.

Met de nieuwe wet mag dus de werknemer binnen 2 weken terugkomen op zijn eerdere instemming. De medewerker moet dan binnen 14 dagen de werkgever schriftelijk laten weten dat deze de overeenkomst ontbindt of de instemming herroept. De termijn is drie weken als de werkgever de werknemer niet op deze mogelijkheid tot ontbinding of herroeping heeft gewezen.