Snuffelen in privémail werknemer kost werkgever € 7.500,–

Snuffelen in privémail werknemer kost werkgever € 7.500,–

suleyman-02

Uitspraak Rechtbank Amsterdam, 12 mei 2014 Zaaknummer 2923121 KK EXPL 14-585

Snuffelen in privémail werknemer kost werkgever €7.500,–

Werknemer wordt op staande voet ontslagen wegens het verrichten van verboden nevenwerkzaamheden en overtreding van het geheimhoudingsbeding. De werkgever is bekend geworden van de feiten nadat hij in de privémail van de werknemer heeft gesnuffeld.

Werknemer vordert in kort geding een schadevergoeding wegens inbreuk op zijn privacy. Tevens vordert hij een gefixeerde schadevergoeding wegens onrechtmatig ontslag.

De kantonrechter oordeelt dat het snuffelen in de privémail van de werknemer onrechtmatig is wegens schending van de privacy. De rechter acht derhalve een schadevergoeding van €7.500,– (te betalen door de werkgever) op zijn plaats.

De rechter oordeelt verder dat de werkgever van de gegevens die verkregen zijn door het snuffel in de privémail van de werknemer gebruik mag maken voor het ontslaan van de werknemer. Uit die gegevens blijkt namelijk dat de werknemer tekort is geschoten.

De werknemer was betrokken bij de verkoop van horloges voor de concurrent (waar hij inmiddels in dienst is getreden). Ook had hij aan de concurrent de locatie in China doorgegeven waar zijn oud-werkgever horloges liet maken.

De vordering wegens de gefixeerde schadevergoeding wordt afgewezen, omdat de kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet rechtmatig is verleend.