Vanaf 1 juli 2015 scholingsplicht voor de werkgever!

Vanaf 1 juli 2015 scholingsplicht voor de werkgever!

elif-04

Scholingsplicht voor werkgevers

Vanaf 1 juli 2015 wordt er een wettelijke scholingsplicht geïntroduceerd als uitwerking van het goed werkgeverschap. Werkgevers moeten hun werknemers in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Voor zover dat redelijkerwijs van de werkgever kan worden verwacht, moet de werknemer ook in staat gesteld worden scholing te volgen die noodzakelijk is voor het voort zetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

Ook als de werkgever naar de kantonrechter gaat om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met haar werknemer te verzoeken op grond van disfunctioneren komt scholing om de hoek kijken. Het disfunctioneren mag immers niet voortkomen uit onvoldoende scholingsinspanningen van de kant van de werkgever.