Internetmisbruik op de werkvloer vormt geen dringende reden voor ontslag op staande voet

Internetmisbruik op de werkvloer vormt geen dringende reden voor ontslag op staande voet

elif-03

Uitspraak Rechtbank Utrecht, 30 april 2014 zaaknummer 2888475 UV EXPL 14-135

Werknemer is tijdens zijn werktijd geconfronteerd met de beschuldiging dat hij op werk en tijdens zijn werktijd aanstootgevende (pornografische) websites zou hebben bezocht, alsmede dat hij aanstootgevende e-mails vanuit zijn zakelijke account zou hebben verzonden en ontvangen.

Werknemer erkent dit en wordt op staande voet ontslagen. Op 30 april 2014 heeft de Rechtbank Utrecht geoordeeld dat er geen dringende reden aanwezig is om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Daarbij heeft de rechter in overweging genomen dat in het integriteitsbeleid van de werkgever niet afdoende was vermeld wat de consequenties van dit soort internetmisbruik zou zijn, namelijk ontslag op staande voet.

Mijn mening en opmerkingen over deze toch wel bijzondere uitspraak:

Hoe ver moet je als werkgever gaan om aan je medewerkers/personeel duidelijk te maken dat maatschappelijk ongewenste activiteiten zeker op de werkvloer evenmin geaccepteerd zullen worden? Als we de uitspraak goed lezen, zegt de rechter eigenlijk dat de betrokken werknemer niet wist dat het schenden van het integriteitsbeleid tot ontslag zou kunnen leiden. Dit betekent dat de werkgever echt letterlijk alles waar ‘gewone’ mensen van voelen dat het niet door de beugel kan, op papier moet stellen. Dat gaat wat ons betreft veel te ver. Een opkomende bureaucratie in de werkgever-werknemer relatie is het laatste wat wij in ons rechtsstelsel zouden moeten willen. Er zijn natuurlijk voor veel zaken goede argumenten aan te voeren dat een ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd is, doch in deze casus slaat mijns inziens de interpretatie van de rechter te ver.