Slechte financiële situatie werkgever is geen rechtvaardiging voor salarisverlaging.

Slechte financiële situatie werkgever is geen rechtvaardiging voor salarisverlaging.

erdal-01

Uitspraak Gerechtshof Den Haag 7 april 2015 zaaknummer: ECLI:NL:GHDHA:2015:724

In deze zaak gaat het erom dat de werkgever het loon van een werknemer die sinds 1987 in dienst is als taxichauffeuse te verlagen naar een loon die in overeenstemming is met de geldende CAO. In eerste instantie heeft de kantonrechter geoordeeld dat in het licht van slechte financiële situatie van de werkgever een noodzaak is om maatregelen te treffen. Aangezien werknemer degene is in het bedrijf was die geen CAO conforme beloning had, heeft werkgever als ‘goed werkgever’ aanleiding kunnen vinden om werknemer voorstellen te doen om te komen tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Kantonrechter heeft dus werkgever in het gelijk gesteld hetgeen betekent dat de werkgever wegens slechte financiële situatie het loon van werknemer kon verlagen.

Werknemer is hiertegen in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof. Het gerechtshof Den Haag heeft het vonnis van kantonrechter vernietigd en is tot de conclusie gekomen dat de slechte financiële situatie geen rechtvaardiging kan vormen om het loon te verlagen. Het Hof stelt vast dat de omzet van het bedrijf inderdaad omlaag is gegaan maar dat werkgever tegelijkertijd heel veel investeringen heeft gedaan in het bedrijf. Het Hof concludeert tevens dat de werkgever meer personeel in dienst heeft genomen.

Het Hof stelt vast dat onder deze omstandigheden geen sprake is van gewijzigde omstandigheden die wijziging van arbeidsvoorwaarden kunnen rechtvaardigen en de gedane voorstel om het loon te verlagen niet redelijk is, zodat de werkgever werd verplicht om achterstallige loonsverlaging alsnog te betalen aan de betrokken werknemer.

Advies:

Deze uitspraak laat nogmaals zien dat een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden (de inhoud van de arbeidsovereenkomst) alleen onder zeer bijzondere omstandigheden wordt getolereerd door de rechterlijke macht, zodat de werkgever c.q. de ondernemer niet al te snel naar dit middel moet gaan grijpen. Gedegen juridisch advies is dan ook noodzakelijk en dient de bedrijfsadvocaat de cliënt, in dit geval de ondernemer, zowel een juridisch alswel een financieel haalbare strategie voor te leggen.