Arbeidsrecht

elif-02 De werknemer heeft vanaf 17 februari 2015 werkzaamheden verricht voor de werkgever. Op 20 februari 2015 zijn schriftelijk overeengekomen dat werknemer per 1 maart 2015 in dienst treedt van de werkgever voor de duur van zes maanden. In de arbeidsovereenkomst is een proeftijd van een maand opgenomen. Per 31 maart 2015 heeft werkgever wegens bedrijfseconomische redenen onder verwijzing naar het proeftijdbeding de arbeidsovereenkomst met cliënt beëindigd.

elif-03 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 10 februari 2015 Op 10 februari 2015 heeft het Gerechtshof in Den Bosch wel een hele interessante uitspraak gedaan. In deze zaak ging het om het volgende. Om 3:00 uur s ’nachts, toen de werkneemster dienst had als nachtassistente in de apotheek waar zij werkte, zijn drie inbrekers via de achterzijde de apotheek binnengedrongen.

suleyman-01 College voor de rechten van de mens, 29 mei 2015 'Vanwege je psoriasis laten we je gaan' Een traiteur in Maastricht discrimineerde een werknemer door zijn proefplaatsing vanwege zijn psoriasis te beëindigen. Psoriasis is een veel voorkomende en hardnekkige huidaandoening die gepaard gaat met rode jeukerige plekken. Psoriasis is niet besmettelijk en varieert van kleine vlekjes tot grote stukken huid waar de aandoening te zien is.

kemal-04 In de wet is bepaald dat een werknemer jaarlijks minimaal recht heeft op vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een dienstverband van 20 uur per week zijn dat twee weken (4x20 uur=80 uur. 80 uur betekent 10 werkdagen, oftewel 2 weken). In een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst kan er worden overeengekomen dat de werknemer meer vakantiedagen heeft.