Recht op vakantiedagen

Recht op vakantiedagen

kemal-04

In de wet is bepaald dat een werknemer jaarlijks minimaal recht heeft op vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een dienstverband van 20 uur per week zijn dat twee weken (4×20 uur=80 uur. 80 uur betekent 10 werkdagen, oftewel 2 weken). In een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst kan er worden overeengekomen dat de werknemer meer vakantiedagen heeft.

De wettelijke vakantiedagen dienen binnen zes maanden na het jaar waarin de dagen zijn toegekend opgesoupeerd te worden. De wettelijke vakantiedagen van 2015 moeten derhalve voor 1 juli 2016 opgesoupeerd worden. De extra vakantiedagen mag u vijf jaar behouden.

In de wet is verder ook bepaald dat een werknemer zijn vakantieplannen schriftelijk aan zijn werkgever kenbaar dient te maken. De werkgever dient binnen twee weken schriftelijk op het verzoek van de werknemer te reageren. Als de werkgever niet reageert neemt dat mee dat de werkgever met het verzoek heeft ingestemd.

Om gewichtige redenen kan een werkgever het verzoek van de werknemer afwijzen. Wat een reden voor afwijzing kan zijn verschilt per geval. In een dergelijk geval dienen partijen een oplossing te zoeken.