werknemer vakantie Tag

kemal-04 In de wet is bepaald dat een werknemer jaarlijks minimaal recht heeft op vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een dienstverband van 20 uur per week zijn dat twee weken (4x20 uur=80 uur. 80 uur betekent 10 werkdagen, oftewel 2 weken). In een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst kan er worden overeengekomen dat de werknemer meer vakantiedagen heeft.