Proeftijd van een maand in de arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden is vernietigbaar

Proeftijd van een maand in de arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden is vernietigbaar

elif-02

De werknemer heeft vanaf 17 februari 2015 werkzaamheden verricht voor de werkgever. Op 20 februari 2015 zijn schriftelijk overeengekomen dat werknemer per 1 maart 2015 in dienst treedt van de werkgever voor de duur van zes maanden. In de arbeidsovereenkomst is een proeftijd van een maand opgenomen. Per 31 maart 2015 heeft werkgever wegens bedrijfseconomische redenen onder verwijzing naar het proeftijdbeding de arbeidsovereenkomst met cliënt beëindigd.

Werknemer heeft de vernietigbaarheid van het ontslag ingeroepen op grond dat het proeftijdbeding niet rechtsgeldig is overeengekomen. De rechter stelt werknemer in het gelijk, nu het per 1 januari 2015 in strijd is met de Wet Werk en Zekerheid om een proeftijdbeding op te nemen in arbeidsovereenkomsten voor zes maanden of korter. De rechter heeft uiteindelijk geoordeeld dat de werkgever tot einde arbeidsovereenkomst de loon van de werknemer moet doorbetalen.

Kantonrechter Rechtbank Utrecht
ECLI:NL:RBMNE;2015:3460