werkgever Tag

elif-02 De werknemer heeft vanaf 17 februari 2015 werkzaamheden verricht voor de werkgever. Op 20 februari 2015 zijn schriftelijk overeengekomen dat werknemer per 1 maart 2015 in dienst treedt van de werkgever voor de duur van zes maanden. In de arbeidsovereenkomst is een proeftijd van een maand opgenomen. Per 31 maart 2015 heeft werkgever wegens bedrijfseconomische redenen onder verwijzing naar het proeftijdbeding de arbeidsovereenkomst met cliënt beëindigd.