Albert Heijn aansprakelijk voor mishandeling door kassière

Albert Heijn aansprakelijk voor mishandeling door kassière

elif-01

Een werkgever is aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten van diens werknemers. Dat deze risicoaansprakelijkheid verstrekkend is, blijkt uit de uitspraak van de Kantonrechter Zaanstad van 27 augustus 2015. Een kassière kreeg een woordenwisseling met een klant, waarna de kassière fysiek werd en de klant letselschade heeft geleden. De Albert Heijn moet deze schade nu vergoeden. De zaak was als volgt.

Op 6 augustus 2014 deed de zwangere klant haar boodschappen bij de Albert Heijn, waarna een woordenwisseling met de kassière ontstond en de kassiere de klant heeft geslagen. De verloskundige van de zwangere klant heeft verklaard dat de klant psychisch en fysiek last heeft gehad van de mishandeling. Daarbij overweegt de kantonrechter dat het mogelijk is dat de klant schade heeft geleden aan haar hand, omdat zij de kassière moest afweren. De werknemer heeft volgens de kantonrechter daarom onrechtmatig gehandeld ten opzichte van de klant.

Ondanks dat het de werknemer was die het letsel aan de klant heeft toegebracht, heeft de klant Albert Heijn in het geschil betrokken. In dat kader overweegt de kantonrechter dat Albert Heijn als werkgever in deze situatie als werkgever aansprakelijk is, omdat de kassière bij Albert Heijn in dienst is en het incident onder werktijd gebeurde. De werknemer was de kassa aan het bedienen en de klant was haar boodschappen aan het afrekenen. Volgens de kantonrechter bestaat daarom voldoende verband tussen de fout/onrechtmatige daad en de taak. Daarbij geldt volgens de kantonrechter dat een functioneel verband tussen fouten van een ondergeschikte en diens werksituatie al betrekkelijk snel moeten worden aangenomen. Albert Heijn is om deze redenen veroordeeld om de schade te vergoeden.