Verstrekken van informatie door ex-werkgever aan nieuwe werkgever leidt tot financiële schade!

Verstrekken van informatie door ex-werkgever aan nieuwe werkgever leidt tot financiële schade!

elif-05
Rechtbank Den Bosch, 26 november 2014

De kantonrechter te Den Bosch heeft in haar uitspraak van 26 november 2014 geoordeeld dat het onrechtmatig kan zijn als een werkgever uit eigen beweging negatieve informatie verstrekt over een voormalig werknemer.

In deze zaak had een voormalig werkgever uit eigen beweging de nieuwe werkgever geïnformeerd van het feit dat de betreffende werknemer op staande voet was ontslagen en dat dit slechts wordt gedaan bij zeer ernstige gedragingen. De nieuwe werkgever heeft daarop het dienstverband in de proeftijd beëindigd. Volgens de kantonrechter mocht de voormalig werkgever deze negatieve informatie niet uit eigen beweging aan de nieuwe werkgever verstrekken. Deze handelswijze van de voormalig werkgever wordt dan ook als onrechtmatig aangemerkt. De werknemer heeft vervolgens bewezen dat het niet voortzetten van zijn dienstverband kwam door de negatieve uitlatingen en dat het dienstverband zonder deze mededelingen had voortgeduurd tot zijn pensioengerechtigde leeftijd, zodat de ex-werkgever de schade die hij had opgelopen moest betalen.