Racistische mededelingen op social media reden voor ontslag

Racistische mededelingen op social media reden voor ontslag

elif-04

Rechtbank Limburg, 31 maart 2015

Een werknemer die werkzaam is als medewerker beveiliging heeft op social media diverse racistische uitlatingen geplaatst.

In de arbeidsovereenkomst met deze werknemer is expliciet opgenomen dat racistisch, discriminerend en beledigend materiaal niet mag worden verspreid. Naar aanleiding van deze uitlatingen van de werknemer heeft de werkgever de werknemer op non-actief gesteld. De werkgever heeft een ontbindingsprocedure opgestart bij de Rechtbank en heeft primair verzocht om ontbinding wegens dringende reden en subsidiair wegens een verandering van omstandigheden.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat er geen dringende reden is voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst, nu er bij de werkgever een social media code ontbreekt. Om deze reden heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst vanwege verandering van omstandigheden ontbonden.

Tip voor de werkgever: Zorg ervoor dat u van elk beleid een gemotiveerde reglement opstelt, opdat het zowel voor de werkgever alsmede de werknemer duidelijk is wanneer en in welke gevallen een bepaald gedrag onder een bepaald reglement valt en wat de consequenties van deze gedragingen/handelingen zijn.