Zieke werknemer wordt geobserveerd door de werkgever!

Zieke werknemer wordt geobserveerd door de werkgever!

erdal-02

Rechtbank Noord-Holland, 9 februari 2015

Werknemers die ziek zijn hebben over het algemeen een goed beschermde positie. Het is een werkgever niet toegestaan om te oordelen over de vraag of een werknemer zich wel of niet terecht ziek heeft gemeld. Deze taak is overgelaten aan de bedrijfs- of arboarts.

Als een werkgever twijfelt aan het oordeel van de bedrijfsarts dat een werknemer echt ziek is, dan moet hij een second opinion aanvragen. Werkgever kan in dat geval het loon niet opschorten.

Het komt er op neer dat een werkgever niet moet oordelen over de ziekte van een werknemer, immers werkgever is geen arts!

In deze zaak werkt de werknemer sinds 1980 bij zijn werkgever. In oktober 2013 meldde deze werknemer zich ziek wegens fysieke klachten. Na een jaar arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, rapporteerde de bedrijfsarts dat de werknemer volledig arbeidsongeschikt was om zijn eigen werkzaamheden te verrichten.

De werkgever vertrouwde het oordeel van de bedrijfsarts niet en schakelde een bedrijfsrechercheur in om deze werknemer te observeren. Aan de hand van het rapport van de bedrijfsrechercheur zou deze werknemer wel in staats zijn om fysiek arbeid te verrichten. Naar aanleiding van dit rapport verzoekt de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werkgever is van oordeel dat de werkgever niet echt ziek is maar doet alsof.

Rechtbank heeft geoordeeld dat het niet aan de werkgever is om een oordeel te geven over de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Daar kwam bij dat het helemaal niet vaststond dat de werknemer niet arbeidsongeschikt was. Uit het foto- en filmmateriaal dat de werkgever had laten zien, bleek dat niet zo duidelijk als dat de werkgever dat wilde. Het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd daarom afgewezen.