Ziek tijdens vakantie in het buitenland leidt tot ontslag op staande voet

Ziek tijdens vakantie in het buitenland leidt tot ontslag op staande voet

elif-04

Gerechtshof Den Haag, 11 april 2008

In deze zaak heeft het Gerechtshof het gegeven ontslag op staande voet vanwege ongeoorloofd afwezigheid op het werk gehandhaafd. In deze zaak is het volgende aan de orde geweest.

Werknemer heeft vakantie opgenomen en is naar Marokko gegaan. Vooraf aan haar vakantie heeft haar werkgever haar een brief gestuurd waarin is opgenomen dat zij op maandag 11 augustus weer op haar werk dient te verschijnen. Indien werknemer zonder opgaaf van redenen op 11 augustus niet verschijnt, zal dat een dringende reden zijn voor een ontslag op staande voet.

Werknemer stelt dat zij tijdens de vlucht naar Marokko reeds ziek is geworden en in Marokko verschillende ziekenhuizen heeft bezocht voor haar ziekte. Om deze reden is werknemer dan ook niet op 11 augustus verschenen op haar werk. Volgens het Hof had werknemer in deze zaak meteen bij aankomst in Marokko moet melden aan de werkgever dat zij ziek is geworden en daarbij had zij ook haar verblijfadres moeten doorgeven. Vervolgens had zij een doktersverklaring ter zake dienen te overleggen aan de werkgever.

Vanwege het feit dat werknemer geen van de gestelde handelingen heeft verricht, is naar het oordeel van het Hof vast komen te staan dat zij ongeoorloofd afwezig is geweest. Ook het verweer van werknemer dat zij bij aankomst niet had kunnen weten dat haar terugkeer vanwege haar ziekte niet op tijd zou kunnen zijn, is naar het oordeel van het Hof onvoldoende. Het ontslag op staande voet is vanwege ongeoorloofd afwezigheid terecht en op goede gronden gegeven, aldus het Gerechtshof te ’s-Gravenhage.