Discriminatie o.g.v. ziekte is in strijd met wet!

Discriminatie o.g.v. ziekte is in strijd met wet!

suleyman-01

College voor de rechten van de mens, 29 mei 2015

‘Vanwege je psoriasis laten we je gaan’
Een traiteur in Maastricht discrimineerde een werknemer door zijn proefplaatsing vanwege zijn psoriasis te beëindigen. Psoriasis is een veel voorkomende en hardnekkige huidaandoening die gepaard gaat met rode jeukerige plekken. Psoriasis is niet besmettelijk en varieert van kleine vlekjes tot grote stukken huid waar de aandoening te zien is.

Proefplaatsing
C.H. ging voor 2 maanden in het kader van een proefplaatsing voor 24 uur in de week werken als sales manager bij een traiteur in Maastricht.

Bij een proefplaatsing werkt een werkzoekende met behoud van zijn uitkering van het UWV bij een werkgever, die voor deze werkzaamheden geen loon hoeft te betalen. Voorwaarde hierbij is wel dat de werkgever van plan is om na de proefplaatsing een arbeidscontract voor minimaal zes maanden aan te bieden.

In de eerste week van zijn werkzaamheden vertelde C.H. terloops aan een collega dat hij een lichte vorm van psoriasis had die alleen zichtbaar was als hij zich uitkleedde. Na anderhalve week vroeg C.H. een gesprek aan bij de directie, omdat hij wilde weten of het bedrijf tevreden was over hem.

Psoriasis en einde dienstverband
Tijdens dit gesprek kreeg hij van zijn leidinggevende te horen: ‘Vanwege je psoriasis laten we je gaan’. C.H. was verbijsterd en vroeg wat hij precies bedoelde. Daarop vertelde de directeur dat hij informatie over psoriasis had opgezocht en had ontdekt dat het een ongeneeslijke ziekte was, waarvoor ook voor de nabije toekomst geen genezing mogelijk was. Het was daarom onmogelijk om C.H. een baan aan te bieden.

De directeur zei nog dat het niks te maken had met zijn kwaliteit van werken of zijn kwaliteiten als persoon, maar puur met zijn psoriasis. Omdat het bedrijf een voedingsmiddelenbedrijf is, was het een te groot risico om C.H. in dienst te houden.

Oordeel van het College voor de Rechten van de Mens – Discriminatie
C.H. liet het er niet bij zitten en de zaak kwam uiteindelijk voor het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Het College oordeelde dat in plaats van zijn dienstverband te beëindigen het bedrijf aanpassingen had moeten verrichten om eventuele nadelen op te heffen die samenhingen hielden met zijn ziekte.

Zo had het bedrijf informatie moeten inwinnen over de risico’s op besmetting bij zijn werkzaamheden en over de wijze waarop dergelijke risico’s kunnen worden tegengegaan. Door dit niet te doen had het bedrijf bij de beëindiging van zijn proefplaatsing C.H. gediscrimineerd op grond van zijn ziekte.