Beoordelingskader Ziektewet is niet hetzelfde als beoordelingskader WIA

Beoordelingskader Ziektewet is niet hetzelfde als beoordelingskader WIA

elif-01

Ingeval een werknemer ziek wordt tijdens een dienstverband kan hij aanspraak maken op een Ziektewet uitkering. Een werknemer heeft maximaal 104 weken recht op een Ziektewet uitkering, waarna er een aanvraag voor een WIA uitkering ingediend kan worden.

Opgemerkt dient te worden dat men enkel in aanmerking komt voor een WIA uitkering indien de gezondheidsklachten zich na het verstrijken van 104 weken, nog steeds voortzetten. Bij een WIA aanvraag wordt de werknemer door het UWV uitgenodigd en door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige medisch gekeurd. Van belang is dat hierbij wordt gekeken of de betrokkene met zijn bestaande gezondheidsklachten nog steeds evenveel of iets minder loon kan verdienen in een geheel andere functie.

Voorbeeld: Een werknemer had voordat hij ziek werd de functie van een buschauffeur en verdiende daarmee € 13,20 per uur bruto. Indien uit de WIA beoordeling blijkt dat hij met zijn klachten de functie van een productiemedewerker kan verrichten en daarmee per uur € 12,30 uur kan verdienen wordt er een berekening gemaakt door het UWV en kan de betreffende werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard worden.