facebook Tag

kemal-04 Gerechtshof Amsterdam, 28 juli 2015 De informatie op social media wordt steeds vaker als bewijsmateriaal gebruikt in civiele zaken. Zo ook in de volgende zaak waarin het Gerechtshof Amsterdam op basis van door een vrouw op Facebook geplaatste berichten oordeelde dat de vrouw “samenwoonde als ware zij gehuwd” en dus geen recht meer had op partneralimentatie. Immers, je hebt geen recht meer op partneralimentatie als je gaat samenwonen met een nieuwe partner.