Door Facebookberichten geen alimentatie!

Door Facebookberichten geen alimentatie!

kemal-04

Gerechtshof Amsterdam, 28 juli 2015

De informatie op social media wordt steeds vaker als bewijsmateriaal gebruikt in civiele zaken. Zo ook in de volgende zaak waarin het Gerechtshof Amsterdam op basis van door een vrouw op Facebook geplaatste berichten oordeelde dat de vrouw “samenwoonde als ware zij gehuwd” en dus geen recht meer had op partneralimentatie. Immers, je hebt geen recht meer op partneralimentatie als je gaat samenwonen met een nieuwe partner.

Recht op partneralimentatie:

Na een echtscheiding kan een recht bestaan op partneralimentatie voor de echtgenoot die het minst verdient. Dit vloeit voort uit de wet, die bepaalt dat je in sommige gevallen ook na het huwelijk elkaar een tijd lang moet onderhouden. Het recht op partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar. Dat recht eindigt als de alimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt of een relatie heeft die lijkt op een huwelijk.

De alimentatieplichtige die vermoedt dat de ex-partner samenwoont met een nieuwe partner kan de rechter verzoeken de partneralimentatie te beëindigen. Echter zal de alimentatieplichtige voor de rechter moeten bewijzen dat de ex-partner “samenwoont als ware zij gehuwd” en er sprake is van wederzijds verzorgen.

In het geval van het bovengenoemd arrest had de alimentatieplichtige man de rechter verzocht de partneralimentatie te beëindigen omdat de vrouw een nieuwe vriend zou hebben. De man gebruikte de Facebookberichten van de vrouw als bewijs. De vrouw had bijvoorbeeld de volgende berichten gepost:

– “Lekker vroeg uit de veren, brood smeren voor [naam partner] en daarna uit met de hondjes. Dan ga ik toch nog eventjes op de bank een beetje doezelen waarna ik de dagelijkse huishoudelijke taken verricht. Aan het einde van de ochtend ga ik ff heerlijk onder de zonnebank, die ik zo ontzettend lief van mijn allerliefste [naam partner] heb gekregen (…)”;
– “Heerlijk om mijn engeltje zo blij te zien met haar nieuwe fiets die van papa [naam partner] heeft gekregen”;
– Ik vind het fantastisch om hem te verwennen en voor hem te koken. Hij is altijd zo dankbaar en lief. Ik vind dat hij het verdient, want hij heeft me er echt doorheen gesleept de afgelopen weken en hij zorgt nu nog 24/7 voor me. Ik mag en kan nog weinig, dus ik ben erg blij met mijn lieve [naam partner].”;
– “Vanmorgen kwam mijn Allerliefste [naam partner] thuis met een mega bos roze rozen.”.

De berichten vormen, aldus het gerechtshof, in onderlinge samenhang bezien voldoende bewijs dat de vrouw en haar nieuwe partner een duurzame affectieve relatie hebben. De man hoeft dus geen partneralimentatie te betalen aan de vrouw.

Gelet op het voorgaande is het alimentatiegerechtigden aan te raden om voorzichtig te zijn met het plaatsen van berichten op Facebook en kan het als alimentatieplichtige verstandig zijn om de social mediaberichten van de ex-echtgeno(o)t(e) af en toe in de gaten te houden.