alimentatie Tag

kemal-04 Gerechtshof Amsterdam, 28 juli 2015 De informatie op social media wordt steeds vaker als bewijsmateriaal gebruikt in civiele zaken. Zo ook in de volgende zaak waarin het Gerechtshof Amsterdam op basis van door een vrouw op Facebook geplaatste berichten oordeelde dat de vrouw “samenwoonde als ware zij gehuwd” en dus geen recht meer had op partneralimentatie. Immers, je hebt geen recht meer op partneralimentatie als je gaat samenwonen met een nieuwe partner.

kemal-05 De wettelijke duur van partneralimentatie is op dit moment 12 jaar. Een Kamermeerderheid vindt dat echter te lang. Daarom is er een wetsvoorstel naar de Raad van State verstuurd, waarin wordt voorgesteld om de duur van de partneralimentatie te verkorten naar een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren. Indien het huwelijk korter dan drie jaar heeft geduurd, dan bestaat er helemaal geen recht op partneralimentatie.

suleyman-05 Gerechtshof Arnhem, 16 juni 2015 Partneralimentatie: moet ex werk zoeken? Als je je ex partneralimentatie betaalt, heeft zij dan een plicht om zich in te spannen om werk te zoeken? Speelt hierbij nog een rol wat er in het echtscheidingsconvenant staat? Een veelgestelde vraag is of een ex die partneralimentatie ontvangt een bepaalde plicht heeft om zich zoveel mogelijk in te spannen om werk te vinden. Veel alimentatiebetalers ergeren zich eraan dat zij moeten werken, terwijl hun ex 'thuis thee drinkt en haar handje ophoudt'.