Regeling partneralimentatie op de schop!

Regeling partneralimentatie op de schop!

kemal-05

De wettelijke duur van partneralimentatie is op dit moment 12 jaar. Een Kamermeerderheid vindt dat echter te lang. Daarom is er een wetsvoorstel naar de Raad van State verstuurd, waarin wordt voorgesteld om de duur van de partneralimentatie te verkorten naar een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren. Indien het huwelijk korter dan drie jaar heeft geduurd, dan bestaat er helemaal geen recht op partneralimentatie.

In het wetsvoorstel worden uitzonderingen gemaakt voor ’traditionele’ huwelijken: de ex-partner die langer dan 15 jaar gehuwd was en 10 jaar of korter voor haar AOW-leeftijd zit, houdt langer recht op alimentatie. Een uitzondering geldt ook voor mannen of vrouwen met jonge kinderen. Zij krijgen partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar is.

Naar verwachting zal het wetsvoorstel aan het einde van dit jaar worden ingediend bij de Tweede Kamer. Wij volgen de ontwikkelingen nauw. Indien er nieuws is plaatsen wij dat direct.